logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Access - analýza údajov a tvorba tlačových zostáv

Cieľom kurzu je oboznámiť absolventov s nástrojmi pre grafickú a numerickú analýzu údajov v prostredí programu MS Access. Absolventi kurzu sa okrem iného naučia vyhľadávať a riadiť údaje pomocou filtrov i výberových dotazov a tiež vytvárať jednoduché tlačové zostavy.

 • Obsahová náplň
  • PRÁCA S VÝBEROVÝMI DOTAZMI
  • Účel a využitie výberových dotazov
  • Vytváranie výberových dotazov
  • Definovanie kritérií a obmedzujúcich podmienok pre zobrazenie údajov
  • Použitie kritérií pre číselné, dátumové a textové polia
  • Definovanie logických podmienok
   AND, OR, NOT
  • Používanie klauzuly LIKE a zástupných znakov
  • Zoraďovanie a filtrovanie údajov
  • Výber údajov z jednej i z viacerých tabuliek
  • Prehľadávanie viacerých tabuliek
  • Podrobný a súhrnný dotaz
  • Výpočty v dotazoch a použitie základných funkcií
  • Používanie súhrnných agregačných funkcií v dotazoch (SUM, COUNT, MAX, MIN atd.) pre štatistické, finančne a ekonomické analýzy údajov
  • Analýza údajov pomocou krížových dotazov
  • ZÁKLADY POUŽITIA JAZYKA SQL
   SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
    
  • PRÁCA SO ZOSTAVAMI
  • Štruktúra a využitie zostáv
  • Sprievodca zostavou
  • Metodika tvorby jednoduchých zostáv
  • Výber zdrojových údajov pre tvorbu zostáv
  • Zoraďovanie/zoskupovanie údajov v zostave
  • Riadenie a zoskupovanie, hlavička a päta skupiny
  • Spôsoby formátovania zostáv
  • Režimy zobrazenia zostáv
  • KONTINGENČNÉ TABUĽKY A GRAFY
  • Možnosti analýzy údajov pomocou kontingenčných tabuliek a grafov
  • Príprava zdrojových údajov pre kontingenčné tabuľky
  • Tvorba kontingenčnej tabuľky
  • Zoskupovanie údajov v kontingenčnej tabuľke
  • Výpočty a používanie funkcií v kontingenčných tabuľkách
  • Zoraďovanie údajov v kontingenčných tabuľkách
  • Formátovanie vzhľadu kontingenčnej tabuľky
  • Grafická analýza údajov
  • IMPORT A EXPORT DÁT
  • Možnosti vzájomnej výmeny údajov medzi aplikáciami
  • Možnosti importu údajov z formátov xls, xml, txt, csv a dbf do Accessu
  • Najčastejšie problémy spojené s importom dát a ukážky ich riešenia
  • Dynamické importovanie dát a výhody jeho použitia
  • Možnosti priameho pripojenia sa na podnikové databázy pomocou definovania ODBC prístupu
    
  • SPOLUPRÁCA S MS EXCEL
  • Prepojenie údajov medzi Excel a Access
  • Obnovenie údajov
  • RIEŠENIE PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ
    
 • Cieľová skupina
  • Manažéri, obchodníci, analytici a všetci ostatní používatelia aplikácie MS Access, ktorí sa chcú oboznámiť s nástrojmi pre grafickú a numerickú analýzu údajov v tomto prostredí 
    
 • Vstupné požiadavky
  • Vyžadujú sa základné znalosti práce s programom MS Access na úrovni kurzu Access - tvorba databáz – základy, popr. porovnateľné skúsenosti získané praxou.
    
 • Čas konania
  • Verejné školenia prebiehajú v čase od 8:30 do 15:45 hod.
   Rozsah školenia: 8 hod.
   (1 vyučovacia hodina = 45 min.)

   Termín, čas a rozsah realizácie individuálnych a uzavretých školení v priestoroch zákazníkov je vecou dohody.

   Pokiaľ máte záujem o tento kurz a nenašli ste termín, ktorý by Vám vyhovoval, kontaktujte nás prosím, pokúsime sa kurz vypísať v termíne, ktorý uvediete, a ktorý bude vyhovovať Vám i ďalším záujemcom.

    

Firemné počítačové kurzy

Preferujete firemné školenia v priestoroch vašej spoločnosti?
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek

>>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
 

  

www.ivit.sk > kurzy MS Access kurz Access - analýza údajov a tvorba tlačových zostáv

contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. individuálny kurz

8 h. uzavretý firemný kurz

Porovnanie cien:

Access - analýza údajov a tvorba tlačových zostáv
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../