logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Access - pokročilý

Trojdňový počítačový kurz Access – pokročilý je zameraný na zvládnutie pokročilých nástrojov programu Access a tiež na zvládnutie pokročilých techník pri tvorbe a správe relačných databáz v tomto programe.

IT kurz pre firmy i jednotlivcov

Forma
realizácie
Termíny
realizácie
2023
Čas
výučby
Rozsah Cena
€/osoba
Akciová cena
€/osoba
NITRA
(prezenčný, verejný)
podľa
záujmu
od 08:30
do 15:45
16 vh
(2 x 8 vh)
270,00 € -
           

Ceny sú uvedené s DPH.


Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás a my sa pokúsime prispôsobiť Vaším potrebám a predstavám:
 

Ing. Jaroslav PORUBSKÝ, PhD.  Ing. Marek FÚSKA
• 0902 904 242 • 0905 748 348
• 037 63 13 188 • 037 63 13 188
porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Termíny verejných prezenčných i online školení
  • prezenčné verejné školenia pre firmy i verejnosť:
   ► IT kurzy MS Access Nitre >>>

   ► IT kurz Access - základy tvorby databáz v Trnave, v Leviciach, v Trenčíne, v Žiline, v Bratislave a v Košiciach >>>


    
  • online kurzy vedené lektorom naživo:
   verejné online kurzy MS Access >>>

    
 • Obsahová náplň školenia
  • ZOPAKOVANIE DȎLEŽITÝCH DATABÁZOVÝCH POJMOV
  • Relácie
  • Referenčná integrita
  • Kaskádový update, delete
  • Primárne kľúče, indexy
  • NÁVRH DATABÁZOVÝCH APLIKÁCIÍ
  • Pravidlá optimalizácie databáz na výkon a veľkosť databázy
  • Analýza vstupov a výstupov modelu
  • TVORBA TABULIEK
  • Zásady správneho návrhu tabuliek pre modely typu 1:n a m:n
  • Tvorba vlastných masiek číselných formátov polí
  • Definovanie vstupnej masky
  • Nastavenie overovacích pravidiel pre polia a tabuľku
  • Definovanie primárnych kľúčov pre jedno a viac polí tabuľky
  • IMPORT A EXPORT DÁT
  • Možnosti vzájomnej výmeny dát medzi aplikáciami
  • Najčastejšie problémy spojené s importom dát a ukážky ich riešenia
    
  • Dynamické importovanie dát a výhody jeho použitia
  • Možnosti priameho pripojenia sa na podnikové databázy pomocou definovania ODBC prístupu
    
  • POKROČILÉ DOTAZOVACIE TECHNIKY
  • Typy dotazov a možnosti ich použitia
  • Podrobná práca s výberovými dotazmi
  • Numerická analýza dát pomocou výberových a krížových dotazov
  • Praktické využitie spájacích (UNION) dotazov
  • Aktualizačné dotazy – aktualizácia hodnôt v tabuľkách
  • Vytváracie dotazy – vytváranie nových tabuliek
  • Pridávacie dotazy – vkladanie dát z iných tabuliek
  • Odstraňovacie dotazy – princípy efektívneho odstraňovania údajov
    
  • Odstraňovanie chýb v dotazoch
  • Optimalizácia na zvýšenie výkonu dotazov
  • POKROČILÁ TVORBA FORMULÁROV
  • Ovládacie prvky na formulároch (zoznamy, tlačidlá, kalendáre, karty,...)
    
  • Formuláre s podformulárom
  • Predávanie hodnôt medzi formulármi
  • Dodatočné výpočty na formulároch
  • Formuláre s grafmi
  • POKROČILÁ PRÁCA SO ZOSTAVAMI
  • Návrh zostáv pre modely typu 1:n a m:n
  • Príprava zdroja dát pre zostavy
  • Synchronizácia dát medzi zostavami a formulármi
  • Pokročilé techniky zoskupovania a zoraďovania údajov v zostavách
    
  • Použitie funkcií a tvorba vlastných vzorcov a výpočtov v zostavách
    
  • MAKRÁ
  • Automatizácia pomocou makier
  • Najpoužívanejšie akcie makier
  • Definovanie klávesových skratiek pre databázu
  • Podmienky v makrách
  • Skupiny makier
  • ADMINISTRÁCIA DATABÁZY
  • Prepojenie tabuliek z iných zdrojov, administrácia prepojení
  • Vytvorenie MDE súboru
  • Nastavenie prostredia Access, nastavenie možnosti databáze
  • Nastavenie Po štarte… (otvorenie databázy)
  • ZÁVEREČNÉ ÚPRAVY DATABÁZY
  • Správa a údržba databázy
  • Oprava chýb a komprimácia databázy
  • Šifrovanie databázy
  • Nastavenie vlastností spustenia databázy
  • Tlač projektovej dokumentácie
  • Analýza výkonu databázy
 • Parametre školenia
  • rozsah prezenčného školenia: 2 dni / 16 vh 
   » štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
      (vrátane dvoch 15 min. prestávok + 45 min. obed)
   » vh = vyučovacia hodina = 45 min.

    
  • rozsah živého online kurzu vedeného lektorom:
   » pridávame 2 hod. navyše a zdarma 
   » čas výučby je plánovaný individuálne (dopoludnia, popoludní a pod.), uvedený je vždy v detaile kurzu.   

    
  • parametre firemného školenia 
   » miesto, čas, rozsah i obsah školenia - plne prispôsobíme prevádzkovým podmienkam klienta 
    
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • na počítačovom kurze Access pokročilý sa oboznámite s tvorbou a s používaním zložitejších dotazov,
    
  • osvojíte si postupy na tvorbu efektívnych a užívateľsky príjemných formulárov a zostáv, vrátane nadštandardných ovládacích prvkov a grafov,
    
  • naučíte sa vytvárať parametrické zostavy, ktoré sa budú dynamicky generovať podľa aktuálneho nastavenia vo formulári,
    
  • zoznámite sa s makrami, naučíte sa vytvárať a vhodne používať rôzne akcie makier,
    
  • ďalej sa naučíte základné postupy na administráciu a zabezpečenie databáz.
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Access pokročilý je určený pre všetkých skúsených užívateľov programu Microsoft Access, ktorí už ovládajú tento program na úrovni kurzu Access - základy,
    
  • pre užívateľov, ktorí chcú vylepšiť vzhľad, správanie, výkon a stabilitu svojej databázy,
    
  • pre tých, čo sa chcú naučiť vytvárať zložitejšie a efektívnejšie dotazy pre získavanie dát,
    
  • pre tých, čo chcú tvoriť užívateľsky príjemné formuláre, dynamicky generované parametrické zostávy,
    
  • pre tých, ktorí sa chcú naučiť postupy pre administráciu a zabezpečenie databázy, vytvárať a používať makrá,
    
  • pre všetkých, ktorí sa chcú zoznámiť s nástrojmi programu MS Access a spoznať princípy tvorby databáz v tomto programe.
    
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Vyžaduje sa dobrá užívateľská znalosť programu MS Access, znalosť databázovej terminológie (relácie, typy relácií, primárny a cudzí kľúč, referenčná integrita), základná znalosť vytvárania a používania dotazov, formulárov a zostáv v tomto programe.
   Znalosť programovania je vítaná, nie je však podmienkou.


    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • Cena kurzu zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene prezenčných verejných školení je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Sadu neriešených príkladov
   V úvode školenia získavajú účastníci sadu neriešených príkladov v elektornickej podobe, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.
   Táto sada príkladov (prípadových štúdií) absolventom po školení zostáva, môžu sa k nim teda kedykoľvek vrámci svojho samovzdelávania vrátiť. 

   Študijný materiál
   Študijný materiál spoločnosti IVIT nie je súčasťou školenia.  

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie v našich učebniach
   (prezenčná výučba): 

   » každému z účastníkov školenia zabezpečíme notebook s externou myšou a klávesnicou, aby mohol pod vedením lektora samostatne pracovať

    
  • firemné počítačové školenie v priestoroch zákazníkov (prezenčná výučba): 
   » disponujeme potrebnou výpočtovou technikou (notebooky & dataprojektor), ktorú v prípade potreby doniesieme k zákazníkom kdekoľvek na Slovensku,     

   » pre zabezpečenie firemných školení u vás vo firme nám tak postačí dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete, ... o ostatné sa už postarajú naši lektori :)

    
  • online školenie pre firmy i jednotlivcov
   » pri online školeniach sa s lektorom spájate štandardne prostredníctvom aplikácie Teams od spol. Microsoft (dohodou sú možné aj iné aplikácie). 

   » účasť na online školení si bežne nevyžaduje žiadnu inštaláciu vo vašom počítači, ... to čo potrebujete, je predovšetkým nikým a ničím nerušené miesto pre Vaše plné sústredenie sa a počítač (notebook) s prístupom na internet (môžete samozrejme používať mikrofón pre komunikáciu s lektorom) a k tomu už iba program, v ktorom sa chcete vzdelávať (napr. Access, Excel, Word a pod.).  

   » bližšie informácie o možnosti pripojenia sa a priebehu živých online školení zobrazíte tu >>>

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Kurz je možné zrealizovať viacerými formami:

   Verejné školenie: 
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » realizované pri vopred stanoveneom minimálnom počte účastníkov, ktorí tvoria základ skupiny,,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Trnave, v Leviciach, v Trenčíne, v Žiline, v Bratislave a v Košiciach (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie:   
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v rozsahu, v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám do priestorov vašej spoločnosti kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia vstupným vedomostiam, potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme potrebnú výpoćtovú techniku ... 

   Individuálne školenie:

   » termín a čas výučby, ako aj obsah, rozsah a tiež tempo výučby, plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia (1 lektor / 1 účastník)
    
 • FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti
  • Špecializujeme sa na firemné IT vzdelávanie v nadnárodných i malých spoločnostiach po celom Slovensku.

   Pokiaľ preferujete realizáciu kurzov šitých na mieru potrebám a požiadavkám vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií a spresnenia Vašich požiadaviek...

   >>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
    
contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
225,00 €
270,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

225,00 €
270,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. individuálny kurz

16 h. uzavretý firemný kurz

Kurz môžete absolvovať aj individuálne 

 • 1 lektor / 1 účastník
   

 • cena od 50,00 €/vh bez DPH
   

 • termín a čas a tiež rozsah, obsah a tempo výučby plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia
   

 • realizácia u nás v IVITe v Nitre, u Vás vo firme kdekoľvek na Slovensku alebo online

Porovnanie cien:

Access - pokročilý
Verejný kurz225,00 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../