logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Business Intelligence v SQL Serveri 2012

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov kurzu o tom, ako dať analytikom, manažérom a obchodníkom možnosť ľahko analyzovať obrovské množstvá dát, bez čakania a bez vplyvu na produkčné systémy firmy. Zároveň sa účastníci dozvedia, ako si bežní užívatelia môžu jednoducho vytvárať vlastné prehľady, analýzy, grafy a reporty nad nimi – bez znalosti fungovania SQL Servera.
Účastníci sa tiež oboznámia s tým, ako umožniť vedúcim pracovníkom mať prehľad o tom, čo sa deje vo firme, v reálnom čase, a v im prirodzenej forme a ako budovať rýchle dátové sklady, ktoré slúžia na podporu takýchto analýz.
Samostatnou kapitolou bude dolovanie cenných poznatkov o správaní zákazníkov či zamestnancov z firemných dát využitím zabudovanej umelej inteligencie, a následné aplikovanie zistení za účelom rozvoja firmy a spokojnosti zákazníkov.
Kurz bude ukončený možnosťami integrácie všetkých týchto technológií do vlastných aplikácií.

 • Podrobná obsahová náplň školenia
  • DÁTOVÉ SKLADY, KTORÉ PODPORUJÚ DOBRÉ ROZHODNUTIA
  • Dátové sklady, data marty a ich využitie v praxi
  • Príprava dátových skladov na podporu rozhodovacích procesov
  • Napĺňanie dátových skladov a ich blesková aktualizácia
  • Riešenie bežných problémov a vytváranie spoľahlivých dátových prenosov
  • ANALYSIS SERVICES – FLEXIBILNÉ ANALÝZY V REÁLNOM ČASE
  • Možnosti analýz v Analysis Services
  • Vybudovanie OLAP kociek ako základu pre analýzy
  • Okamžité, flexibilné analýzy použitím OLAP kociek – v intuitívnom prostredí, optimalizovanom pre analytikov, manažérov a obchodníkov
  • Sledovanie výkonnosti firmy cez KPI – kľúčové ukazovatele výkonnosti
  • Automatizovaná náprava zistených problémov v podniku cez integrované akcie
  • Pridanie vlastnej logiky do OLAP kociek
  • Prepojenie s Excelom pre bežných užívateľov
  • Preklady a jazykové verzie OLAP kociek
  • Bonus: Komplexné spracovanie udalostí technológiou StreamInsight v reálnom čase
  • DATA MINING – DOLOVANIE POZNATKOV Z FIREMNÝCH DÁT
  • Automatizovaná analýza správania zákazníkov a zamestnancov
  • Zistenie najkupovanejších balíkov produktov
  • Segmentácia a klasifikácia zákazníkov využitím umelej inteligencie
  • Predpovedanie trendov, budúceho správania zákazníkov, vývoja trhu či chybovosti výroby
  • Objavenie skrytých závislostí vo firme z podnikových dát
  • REPORTING SERVICES – KOMPLETNÝ REPORTING PRE KAŽDÉHO
  • Prehľad a architektúra Reporting Services
  • Vytváranie základných aj pokročilých reportov
  • Dynamické formátovanie reportov, zoskupovanie údajov
  • Používanie výrazov pre komplexné reporty
  • Export reportov do formátu PDF, Word, Excel, JPEG, XML, CSV, ...
  • Pridanie navigácie a obsahu do reportov
  • Skrývanie a zobrazovanie dát
  • Pridanie grafov, indikátorov, data bars a sparklines do reportov
  • Mapy a geografické dáta v reportoch, integrácia s Bing Maps
  • Jednoduchá tvorba reportov bežnými užívateľmi cez Report Builder
  • Publikovanie reportov a automatický odber reportov
  • Zabezpečenie reportov v Reporting Services
  • INTEGRÁCIA S FIREMNÝMI APLIKÁCIAMI
  • Dotazovanie sa na OLAP kocky z aplikácií
  • Integrácia aplikácií s Reporting Services cez web services
  • Integrácia dátových skladov a analýz s reportami Reporting Services
  • Priame renderovanie a tlač reportov v jazyku Visual Basic .NET
  • Aplikovanie poznatkov z data miningu v aplikáciách (real-time odporúčania produktov pre zákazníkov podľa ich aktuálneho nákupného správania a pod.)
  • Bonus: Vynucovanie business rules v aplikáciách použitím Master Data Services
 • Vstupné požiadavky
  • Základný prehľad v relačných databázach, vhodné je mať základy z reportingu a analýz, optimálne je poznať procesy riadenia a rozhodovania v podniku. Komponenty Business Intelligence SQL Servera sú úplne nezávislé od databáz SQL Servera, takže je možné ich použiť nad ľubovoľnými dátovými zdrojmi, a nie je potrebné poznať SQL Server.
 • Čas konania
  • Termín, čas a rozsah realizácie individuálneho a uzavretého firemného školenia je vecou dohody

   Verejné školenie je plánované v čase od 8:30 do 15:45 hod.
   (1 vyučovacia hodina = 45 min.)

 

Firemné počítačové kurzy

Preferujete firemné školenia v priestoroch vašej spoločnosti?
Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek

>>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
 

  


 

contact usprint this
Verejný
kurz
Individuálny
kurz
Uzavretý
firemný kurz
0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

24 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

984,00 €
1180,80 € s DPH
Cena za jedného účastníka

24 h. individuálny kurz

24 h. uzavretý firemný kurz

Porovnanie cien:

Business Intelligence v SQL Serveri 2012
Individuálny kurz984,00 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../