logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Excel pre ekonómov a účtovníkov

Dvojdňový počítačový kurz Excel pre ekonómov a účtovníkov sa venuje modelovaniu a simulácii reálnych ekonomických situácií v prostredí programu MS Excel.
Riešením prípadových štúdií pomáha riešiť problémy a úlohy, s ktorými sa firemní ekonómovia, účtovníci, obchodníci a tiež manažéri vo svojej praxi stretávajú.

IT kurz pre firmy i jednotlivcov

Forma
realizácie
Termíny
realizácie
2023
Čas
výučby
Rozsah Cena
€/osoba
Akciová cena
€/osoba
NITRA
(prezenčný, verejný)
21. - 22.
november
od 08:30
do 15:45
16 vh
(2 x 8 vh)
252,00 € 226,80 €
►►
           

Ceny sú uvedené s DPH.


Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás a my sa pokúsime prispôsobiť Vaším potrebám a predstavám:
 

Ing. Jaroslav PORUBSKÝ, PhD.  Ing. Marek FÚSKA
• 0902 904 242 • 0905 748 348
• 037 63 13 188 • 037 63 13 188
porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Termíny verejných prezenčných i online školení
  • prezenčné verejné školenia pre firmy i verejnosť:
   ► IT kurzy MS Excel v Nitre >>>

    
  • online kurzy vedené lektorom naživo:
   verejné online kurzy MS Excel >>>

    
 • Obsahová náplň školenia
  • PRISPÔSOBENIE PRACOVNÉHO PROSTREDIA A APLIKÁCIE
  • vytvorenie vlastných kariet, nastavenie pásu nástrojov (2010)
  • možnosti nastavenia zobrazenia (lupa, zobrazenie dvoch hárkov jedného zošita na jednej obrazovke atď.)
    
  • FUNKCIE V PRÍKLADOCH A ICH VYUŽITIE V NÁSTROJOCH EXCELU
    
  • vyhľadávacie a databázové funkcie
  • INDIRECT
  • VLOOKUP, INDEX
  • DSUM, DMAX, DMIN, DCOUNT, DAVERAGE
  • logické funkcie
  • IF, IFERROR, AND, OR, NOT – logické funkcie
  • dátumové a časové funkcie
  • TODAY, NOW, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, NETWORKDAYS, WORKDAY, HOUR
    
  • finančné a analytické funkcie
  • FV, PV, NPER, PMT, IPMT, RATE
  • štatistické funkcie
  • SUMIF, COUNTIF – podmienené výpočty
  • GROWTH, FORECAST, TREND – prognózy budúceho vývoja
  • kontrola a odstránenie chýb vo vzorcoch a funkciách
  • využitie funkcií pri filtrovaní a podmienenom formátovaní
  • ROZHODOVANIE S VYUŽITÍM NÁSTROJOV EXCELU
  • základné pravidlá pri tvorbe rozsiahlych, resp. zložitých modelov
  • citlivostná analýza
  • vplyv jednej alebo viacerých vstupných hodnôt modelu na výsledné ekonomické ukazovatele
    
  • hľadanie riešenia
  • hľadanie vstupnej hodnoty modelu pre získanie požadovaného výsledku
    
  • optimalizácia zložitých problémov pomocou Riešiteľa
  • zistenie vstupných hodnôt modelu pre získanie optimálneho výsledku (minimalizácia, resp. maximalizácia ekonomických ukazovateľov)
    
  • zistenie vstupných hodnôt modelu pre získanie stanoveného výsledku (dosiahnutie požadovaných hodnôt ekonomických ukazovateľov)
    
  • scenárová analýza
  • porovnávanie rôznych variantov výsledkov
  • využitie scenárov pre efektívnejšiu prácu v meniacich sa modeloch
    
  • viackriteriálne rozhodovanie
  • výber najlepšieho variantu na základe stanovených preferencií
  • KONTINGENČNÉ TABUĽKY A GRAFY
  • rekapitulácia základných postupov tvorby a spracovania KT
  • prezentácia číselných údajov v KT
  • pokročilé formátovanie KT
  • vytvorenie výpočtových polí a výpočtových položiek
  • zobrazenie výpočtových polí vo formáte percent
  • zoskupovanie a filtrovanie dát
  • kontingenčné grafy v Exceli
  • IMPORT A EXPORT
  • základné spôsoby importu externých údajov v Exceli
  • riešenie problémov pri importe údajov (rozdelenie údajov do viacerých stĺpcov, problémy s dátumami, desatinnými čiarkami/bodkami, atď.)
    
  • synchronizácia údajov
  • GRAFICKÁ ANALÝZA ÚDAJOV
  • grafy (krivky) v jednej bunke
  • nastavenie vedľajšej osi
  • zobrazenie skrytých a prázdnych buniek v grafe
  • grafická analýza Cash-Flow (stĺpcový, čiarový, vodopádový graf)
    
  • Paretova metóda, ABC analýza
  • ÚVOD DO TVORBY MAKIER A FORMULÁROVÉ PRVKY
  • záznam makra
  • zoznam, zaškrtávacie políčko, prepínač, posuvníky, atď.
  • väzba formulárových prvkov na výpočty
    
 • Parametre školenia
  • rozsah prezenčného školenia: 2 dni / 16 vh 
   » štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
      (vrátane dvoch 15 min. prestávok + 45 min. obed)
   » vh = vyučovacia hodina = 45 min.

    
  • rozsah živého online kurzu vedeného lektorom:
   » pridávame 2 hod. navyše a zdarma 
   » čas výučby je plánovaný individuálne (dopoludnia, popoludní a pod.), uvedený je vždy v detaile kurzu.   

    
  • parametre firemného školenia 
   » miesto, čas, rozsah i obsah školenia - plne prispôsobíme prevádzkovým podmienkam klienta 
    
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • Na počítačovom kurze Excel pre ekonómov a účtovníkov si riešením prípadových štúdií z oblasti ekonomiky a financií osvojíte nástroje a funkcie potrebné pre zvládnutie efektívnej analýzy dát, pre ich efektívne a prehľadné prezentovanie a tiež pre zvládnutie tvorby zložitejších modelov a prehľadov.
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Excel pre ekonómov a účtovníkov je určený pre všetkých, ktorí si chcú uľahčiť a zefektívniť tvorbu analýz a podporiť rozhodovanie s využitím nástrojov Excelu, ktorí potrebujú získať údaje z rôznych ekonomických aplikácií (napr. programov pre spracovanie účtovníctva, financií a pod.) a ďalej ich spracovávať pre interné použitie v aplikácii Excel.
   Určený je tiež pre všetkých tých, ktorí si radi rozšíria obzor, prípadne hľadajú zjednodušenie svojich analýz a postupov.

    
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Vyžadujú sa užívateľské znalosti práce s programom v MS Excel na stredne pokročilej úrovni (predpokladá sa, že záujemca o dané školenie už nemá problém s tvorbou a úpravou tabuliek v Exceli, ovláda tvorbu vzorcov i funkcií a pozná tiež základné princípy práce s kontingenčnými tabuľkami).
    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • Cena počítačového kurzu Excel zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene prezenčných verejných školení je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Sadu neriešených príkladov
   V úvode školenia získavajú účastníci sadu neriešených príkladov v elektornickej podobe, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.
   Táto sada príkladov (prípadových štúdií) absolventom po školení zostáva, môžu sa k nim teda kedykoľvek vrámci svojho samovzdelávania vrátiť. 

   Študijný materiál
   Súčasťou počítačového kurzu je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, vypracovaný v slovenskom jazyku.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie v našich učebniach
   (prezenčná výučba): 

   » každému z účastníkov školenia zabezpečíme notebook s externou myšou a klávesnicou, aby mohol pod vedením lektora samostatne pracovať

    
  • firemné počítačové školenie v priestoroch zákazníkov (prezenčná výučba): 
   » disponujeme potrebnou výpočtovou technikou (notebooky & dataprojektor), ktorú v prípade potreby doniesieme k zákazníkom kdekoľvek na Slovensku,     

   » pre zabezpečenie firemných školení u vás vo firme nám tak postačí dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete, ... o ostatné sa už postarajú naši lektori :)

    
  • online školenie pre firmy i jednotlivcov
   » pri online školeniach sa s lektorom spájate štandardne prostredníctvom aplikácie Teams od spol. Microsoft (dohodou sú možné aj iné aplikácie). 

   » účasť na online školení si bežne nevyžaduje žiadnu inštaláciu vo vašom počítači, ... to čo potrebujete, je predovšetkým nikým a ničím nerušené miesto pre Vaše plné sústredenie sa a počítač (notebook) s prístupom na internet (môžete samozrejme používať mikrofón pre komunikáciu s lektorom) a k tomu už iba program, v ktorom sa chcete vzdelávať (napr. Excel, Word a pod.).  

   » bližšie informácie o možnosti pripojenia sa a priebehu živých online školení zobrazíte tu >>>

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Kurz Excel je možné zrealizovať viacerými formami:

   Verejné školenie: 
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » realizované pri vopred stanoveneom minimálnom počte účastníkov, ktorí tvoria základ skupiny,,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Trnave, v Leviciach, v Trenčíne, v Žiline, v Bratislave a v Košiciach (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie:   
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v rozsahu, v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám do priestorov vašej spoločnosti kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia vstupným vedomostiam, potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme potrebnú výpoćtovú techniku ... 

   Individuálne školenie:

   » termín a čas výučby, ako aj obsah, rozsah a tiež tempo výučby, plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia (1 lektor / 1 účastník)
    
 • FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti
  • Špecializujeme sa na firemné IT vzdelávanie v nadnárodných i malých spoločnostiach po celom Slovensku.

   Pokiaľ preferujete realizáciu kurzov šitých na mieru potrebám a požiadavkám vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií a spresnenia Vašich požiadaviek...

   >>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
    
contact usprint this
8
10,0%
ZĽAVA
Ušetríte až 21,00 €
189,00 €
226,80 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. intenzívny kurz

210,00 €
252,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

210,00 €
252,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. individuálny kurz

16 h. uzavretý firemný kurz

Kurz môžete absolvovať aj individuálne 

 • 1 lektor / 1 účastník
   

 • cena od 40,00 €/vh bez DPH
   

 • termín a čas a tiež rozsah, obsah a tempo výučby plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia
   

 • realizácia u nás v IVITe v Nitre, u Vás vo firme kdekoľvek na Slovensku alebo online

Porovnanie cien:

Excel pre ekonómov a účtovníkov
Last minute189,00 €+ viac
Verejný kurz210,00 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../