logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Excel pre pokročilých

Dvojdňový počítačový kurz Excel pre pokročilých oboznámi s princípmi pokročilej práce pri výpočtoch, analýze údajov, vrátane kontingenčných tabuliek i zložitých funkciíi, databázových nástrojov a tiež s možnosťami zabezpečenia dát v Exceli.

IT kurz pre firmy i jednotlivcov

Forma
realizácie
Termíny
realizácie
2024
Čas
výučby
Rozsah Cena
€/osoba
Akciová cena
€/osoba
NITRA
(prezenčný, verejný)
16. - 17.
JÚL
od 08:30
do 15:45
16 vh
(2 x 8 vh)
240,00 € 192,00 €
►►
           

Ceny sú uvedené s DPH.


Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás a my sa pokúsime prispôsobiť Vaším potrebám a predstavám:
 

Ing. Jaroslav PORUBSKÝ, PhD.  Ing. Marek FÚSKA
• 0902 904 242 • 0905 748 348
• 037 63 13 188 • 037 63 13 188
porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Termíny verejných prezenčných i online školení
  • prezenčné verejné školenia pre firmy i verejnosť:
   ► IT kurzy MS Excel v Nitre >>>

    
  • online kurzy vedené lektorom naživo:
   verejné online kurzy MS Excel >>>

    
 • Obsahová náplň školenia
  • PRISPÔSOBENIE PRACOVNÉHO PROSTREDIA A APLIKÁCIE
  • Vytvorenie vlastných kariet, export a import nastavenie pásu nástrojov (2010) 
    
  • Možnosti nastavenia zobrazenia pre Excel
  • Používanie doplnkov v Exceli
  • PRÁCA SO SÚBORMI V EXCELI
  • Šablóny súborov
  • Zálohovanie súborov
  • Kompatibilita medzi verziami
  • Vlastnosti súborov
  • VZORCE A FUNKCIE V EXCELI
  • Relatívne, absolútne a kombinované odkazovanie v Exceli (fixácia buniek – F4, $)
    
  • Použitie definovaných názvov vo vzorcoch (pomenovanie oblastí)
  • Zobrazenie predchodcov a následníkov vzorcov, krokovanie výpočtu
    
  • Odstránenie cyklických odkazov a ostatných chýb vo vzorci
  • Kombinovanie a vnáranie funkcií
  • Kompatibilita funkcií medzi verziami
  • Knižnica funkcií
   Matematické a štatistické funkcie (ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, CEILING, FLOOR, MROUND, SUMIF, COUNTIF, SUBTOTAL, COUNTBLANK)
   Vyhľadávacie funkcie (VLOOKUP, LOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH)
   Funkcie pre dátum a čas (NOW, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, WEEKNUM)
   Logické funkcie (IF, IFERROR, AND, OR)
   Textové funkcie (CONCATENATE, VALUE, LEN, MID, LEFT, RIGHT)

    
  • PRÍPRAVA A KONTROLA ÚDAJOV
  • Špeciále kopírovanie
  • Overovanie vstupných hodnôt
  • Podmienené formátovanie tabuliek (vstavané a vlastné kritéria)
  • Eliminácia duplicít
  • BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV
  • Zabezpečenie údajov na rôznych úrovniach (Súbor, Zošit, Hárok, Bunka)
    
  • ANALÝZA ÚDAJOV
  • Citlivostná analýza údajov (Hľadanie riešenia, Správca scenárov)
    
  • Zlučovanie údajov
  • DATABÁZOVÉ NÁSTROJE V EXCELI
  • Viacúrovňové zoraďovanie
  • Automatický a rozšírený filter
  • Medzisúčty a zoskupovania údajov
  • KONTINGENČNÉ TABUĽKY a GRAFY
  • Využitie kontingenčných tabuliek
  • Základné princípy tvorby KT
  • Definovanie rozloženia a formátovanie v KT
  • Súhrnne funkcie
  • Aktualizácia údajov v KT
  • Zoskupovanie údajov v popisoch (textu, dátum a čas, čísla)
  • Zoraďovanie a filtrovanie údajov
  • Grafická analýza  údajov – kontingenčné grafy
  • IMPORT A EXPORT
  • Základné spôsoby importu externých dát v Exceli
  • Definovanie ODBC spojenia
  • Dynamické importovanie dát z internetu a intranetu
  • Riešenie problémov, synchronizácia údajov
  • SPOLUPRÁCA V EXCELI
  • Použitie komentárov
  • Zdieľanie súborov
  • Vymedzenie rozsahu možných úprav používateľom
  • Kontrola vykonaných zmien
  • Zlučovanie súborov
  • TVORBA MODELOV A FORMULÁROV
  • Ovládacie prvky (tlačidlo, prepínač, číselník,...)
 • Parametre školenia
  • rozsah prezenčného školenia: 2 dni / 16 vh 
   » štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
      (vrátane dvoch 15 min. prestávok + 45 min. obed)
   » vh = vyučovacia hodina = 45 min.

    
  • rozsah živého online kurzu vedeného lektorom:
   » čas výučby je plánovaný individuálne (dopoludnia, popoludní a pod.), uvedený je vždy v detaile kurzu.   

    
  • parametre firemného školenia 
   » miesto, čas, rozsah i obsah školenia - plne prispôsobíme prevádzkovým podmienkam klienta 
    
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • Absolvovaním kurzu Excel pre pokročilých spoznáte princípmi
   pokročilej práce so vzorcami a funkciami, oboznámite sa s pokročilými nástrojmi pre analýzu údajov a dozviete sa tiež ako si zabezpečiť svoje dáta na rôznych úrovniach tohto programu.

    
  • V priebehu školenia si zároveň osvojíte pokročilé databázové nástroje na zoraďovanie, filtrovanie a zoskupovanie dát v Exceli a naučíte sa vytvárať a upravovať kontingenčnú tabuľku a kontingenčný graf.
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Excel pre pokročilých je určený pre bežných, už "zabehnutých" používateľov Excelu, ktorí sa chcú zoznámiť s pokročilými nástrojmi tohto programu a osvojiť si pokročilé princípy práce s nimi.
    
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Požadované sú znalosti na stredne pokročilej úrovni práce s Excelom (na úrovni tém počítačového kurzu Excel – mierne pokročilý, príp. porovnateľné vedomosti získané praxou).
    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • Cena počítačového kurzu Excel zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene prezenčných verejných školení je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Sadu neriešených príkladov
   V úvode školenia získavajú účastníci sadu neriešených príkladov v elektornickej podobe, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.
   Táto sada príkladov (prípadových štúdií) absolventom po školení zostáva, môžu sa k nim teda kedykoľvek vrámci svojho samovzdelávania vrátiť. 

   Študijný materiál
   Súčasťou počítačového kurzu je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, vypracovaný v slovenskom jazyku.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie v našich učebniach
   (prezenčná výučba): 

   » každému z účastníkov školenia zabezpečíme notebook s externou myšou a klávesnicou, aby mohol pod vedením lektora samostatne pracovať

    
  • firemné počítačové školenie v priestoroch zákazníkov (prezenčná výučba): 
   » disponujeme potrebnou výpočtovou technikou (notebooky & dataprojektor), ktorú v prípade potreby doniesieme k zákazníkom kdekoľvek na Slovensku,     

   » pre zabezpečenie firemných školení u vás vo firme nám tak postačí dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete, ... o ostatné sa už postarajú naši lektori :)

    
  • online školenie pre firmy i jednotlivcov
   » pri online školeniach sa s lektorom spájate štandardne prostredníctvom aplikácie Teams od spol. Microsoft (dohodou sú možné aj iné aplikácie). 

   » účasť na online školení si bežne nevyžaduje žiadnu inštaláciu vo vašom počítači, ... to čo potrebujete, je predovšetkým nikým a ničím nerušené miesto pre Vaše plné sústredenie sa a počítač (notebook) s prístupom na internet (môžete samozrejme používať mikrofón pre komunikáciu s lektorom) a k tomu už iba program, v ktorom sa chcete vzdelávať (napr. Excel, Word a pod.).  

   » bližšie informácie o možnosti pripojenia sa a priebehu živých online školení zobrazíte tu >>>

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Kurz Excel je možné zrealizovať viacerými formami:

   Verejné školenie: 
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » realizované pri vopred stanoveneom minimálnom počte účastníkov, ktorí tvoria základ skupiny,,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Trnave, v Leviciach, v Trenčíne, v Žiline, v Bratislave a v Košiciach (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie:   
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v rozsahu, v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám do priestorov vašej spoločnosti kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia vstupným vedomostiam, potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme potrebnú výpoćtovú techniku ... 

   Individuálne školenie:

   » termín a čas výučby, ako aj obsah, rozsah a tiež tempo výučby, plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia (1 lektor / 1 účastník)
    
 • FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti
  • Špecializujeme sa na firemné IT vzdelávanie v nadnárodných i malých spoločnostiach po celom Slovensku.

   Pokiaľ preferujete realizáciu kurzov šitých na mieru potrebám a požiadavkám vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií a spresnenia Vašich požiadaviek...

   >>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
    
contact usprint this
6
20,0%
ZĽAVA
Ušetríte až 40,00 €
160,00 €
192,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. intenzívny kurz

240,00 €
288,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

240,00 €
288,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. individuálny kurz

16 h. uzavretý firemný kurz

Kurz môžete absolvovať aj individuálne 

 • 1 lektor / 1 účastník
   

 • cena od 40,00 €/vh bez DPH
   

 • termín a čas a tiež rozsah, obsah a tempo výučby plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia
   

 • realizácia u nás v IVITe v Nitre, u Vás vo firme kdekoľvek na Slovensku alebo online

Porovnanie cien:

Excel pre pokročilých
Last minute160,00 €+ viac
Verejný kurz240,00 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../