logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

HTML 5 a CSS 3 - základy tvorby webov (online)

Počítačový kurz HTML 5 a CSS 3 – základy tvorby webov oboznámi účastníkov kurzu so syntaxou HTML a kaskádovými štýlmi, ktoré využijú aj vo svojej ďalšej praxi webdesignera, ako pri práci s pohodlným HTML-editorom, tak aj pri tvorbe webov v moderných programovacích jazykoch.

IT kurz pre firmy i jednotlivcov

Forma
realizácie
Termíny
realizácie
Čas
výučby
Rozsah Cena
€/osoba
Akciová cena
€/osoba
ONLINE
(s lektorom naživo)
25. - 27.
september
od 09:00
do 15:00
18 vh
(3 x 6 vh)
300,00 € 270,00 €
►►
           

Ceny sú uvedené s DPH.


Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás a my sa pokúsime prispôsobiť Vaším potrebám a predstavám:
 

Ing. Jaroslav PORUBSKÝ, PhD.  Ing. Marek FÚSKA
• 0902 904 242 • 0905 748 348
• 037 63 13 188 • 037 63 13 188
porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Termíny prezenčných i online live školení
  • prezenčné verejné školenia:
   ► verejné IT kurzy v Nitre  >>>


    
  • živé online kurzy vedené lektorom:
   verejné online kurzy >>>

    
 • Obsahová náplň školenia
  • ÚVOD DO TVORBY WEBOVÝCH STRÁNOK VŠEOBECNE
  • Vznik a história vývoja jazyka HTML
  • Obecný zápis dokumentov HTML
  • Jazyk XHTML – popis, história a porovnanie s HTML
  • Charakteristika najpoužívanejších verzií – HTML 4.01, XHTML 1.0 a 1.1, HTML 5
    
  • ZÁKLADNÝ HTML5 DOKUMENT
  • Zobrazenie HTML elementov bez správnej štruktúry a prečo je dôležité dodržiavať správnu HTML štruktúru
  • Správna základná HTML5 štruktúra, určenie DOCTYPE a jazyk dokumentu
    
  • HTML5 – PRÁCA S TEXTOM
  • Základné HTML tagy pre prácu s textom: h1-6, p, br, strong, em, b, i, hr, blockquote
  • Linkovanie, linky (v novom okne), odkazy, kotvy, novšie formáty linkov ako telefónne číslo, či email
  • Zoznam v HTML dokumente – typy zoznamov: neusporiadaný, usporiadaný
  • Spojenie zoznamu a linkov – vytvorenie prvého jednoduchého navigačného menu stránky
  • HTML tag nav a správne vytvorenie navigácie stránky
    
  • HTML5 – PRÁCA S OBRÁZKOM
  • Ako vložiť obrázok do HTML, základný HTML tag img a jeho vlastnosti
  • Základné pravidlá používania obrázkov na web stránke v skratke
  • Možné formáty obrázkov vkladaných do HTML (jpg, png, gif, svg), optimalizovanie obrázkov (tinypng)
  • Zmena šírky / výšky obrázka vo vlastnosti tagu img, deformovanie obrázka vs. zachovanie pomeru strán
    
  • HTML5 – S PRÁCA TABUĽKOU
  • Základný zápis tabuľky v HTML
  • Tabuľka so záhlavím, základné HTML vlastnosti tabuľky
  • Novší HTML5 zápis tabuľky: thead, tbody, tfoot, caption
    
  • HTML5 – FORMULÁR, ZÁKLADNÉ PRVKY
  • Základná štruktúra/zápis pre formulár
  • Formulárové prvky: input, checkbox, selectbox, radiobutton
  • Dôležitá vlastnosť „name“ pri formulárových prvkoch
    
  • CSS3 – ÚVOD, ZÁPIS A PRIPOJENIE CSS SÚBORU
  • Čo je CSS?
  • Základné CSS vlastnosti
  • Zápis štýlu do HTML prvku
  • Pripojenie vlastného CSS súboru do hlavičky HTML
    
  • CSS3 – ÚPRAVA VLASTNOSTÍ HTML PRVKOV, ÚPRAVA ZA POMOCI CLASS A ID
  • Úprava vlastností základných HTML prvkov ako napr. h1, p, body, ...
  • Class a ID, rozdiel medzi nimi, kedy ktorý použiť
  • Zmena vlastností pomocou vlastnej class a dedičnosť
  • Možnosti zápisu farieb v CSS
    
  • CSS3 – ÚPRAVA PÍSMA POMOCOU CSS
  • Určenie typu písma pomocou font-family
  • Pripojenie vlastného typu písma
  • Zmena vlastností písma pomocou CSS (veľkosť, farba, štýl, dekorácie, tieň, ...)
    
  • CSS3 – ELEMENTY A POUŽITIE DIV-u
  • Základné typy – blokový a inline
  • DIV – blokový element ako základný stavebný prvok pre rozdelenie stránky
  • Vytvorenie vlastného bloku pomocou DIV a class
  • Pevné rozmery blokového elementu, pretekanie textu a jeho úprava overflow
  • SPAN – inline základný element, inline-block vlastnosť
    
  • WEBSTRÁNKA – VYTVORENIE VLASTNÉHO LAYOUTU
  • Určenie základného rozloženia stránky (header, main, footer) a prvkov v nich
  • Pozície elementov: relative a absolute
  • Prekrytie relatívneho prvku (napr. kocka) druhým absolútnym a ukážka z-index
  • Obtekanie elementov: FLOAT, zrušenie obtekania clear
    
  • WEBSTRÁNKA – HEADER
  • Určenie obsahu hlavičky (logo, menu)
  • Vloženie loga ako obrázok, zarovnaný doľava
  • Vloženie menu ako zoznamu, upravený pomocou CSS a zarovnaný doprava
    
  • WEBSTRÁNKA – MAIN
  • Určenie obsahu hlavnej obsahovej časte (ľavá strana – text, užšia pravá strana podmenu, odkazujúca na kotvy v texte)
  • Nastavenie CSS pre main
  • Štruktúrovanie textu – vloženie nadpisov s kotvami, obrázky
    
  • WEBSTRÁNKA – FOOTER
  • Určenie obsahu footra (vľavo rok a copyright, vpravo autor stránky)
  • Nastavenie CSS
    
  • WEBSTRÁNKA – HOMEPAGE
  • Vytvorenie úvodnej stránky s pozmeneným layoutom – header a footer sú rovnaké, časť main bude obsahovať jeden veľký reklamný obrázok na celú šírku, pod ním 3 boxy (nadpis, krátky text pod ním a tlačítko ako odkaz na podstránku napr. so službou), pod boxami text na celú šírku
  • Nastavenie v CSS
    
  • WEBSTRÁNKA – KONTAKT
  • Vytvorenie stránky kontaktu (header a footer sú rovnaké, mení sa len main), hore s textom, pod textom vľavo google mapa, vpravo jednoduchý kontaktný formulár
  • Nastavenie v CSS
    
 • Parametre školenia
  • rozsah prezenčného školenia: 3 dni / 18 vh 
   » štandardný čas výučby: od 09:00 do 15:00 hod.
      (vrátane dvoch 15 min. prestávok + 60 min. obed)
   » vh = vyučovacia hodina = 60min.

    
  • rozsah živého online kurzu vedeného lektorom:
   » čas výučby je plánovaný individuálne (dopoludnia, popoludní a pod.), uvedený je vždy v detaile kurzu.   

    
  • parametre firemného školenia 
   » miesto, čas, rozsah i obsah školenia - plne prispôsobíme prevádzkovým podmienkam klienta 
    
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • spoznáte štruktúru WWW stránky a naučíte sa ako postupovať pri jej tvorbe,
    
  • ako si pomocou jazyka HTML a CSS web bezplatne vytvoriť a svojpomocne ho spravovať bez pomoci programátorov,
    
  • ako pomocou kaskádových štýlov CSS takmer bez zásahu do existujúceho HTML kódu upraviť vzhľad stránky niekoľkými spôsobmi,
    
  • ako pomocou znalostí jazyka HTML a technológie CSS editovať už existujúce stránky aj bez použitia profesionálnych platených WYSIWYG editorov.
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz HTML5 & CSS3 - základy tvorby webov je určený pre začínajúcich programátorov a tvorcov webov a tiež pre všetkých, ktorí chcú vytvárať svoje vlastné statické webové prezentácie v modernom dizajne a porozumieť webovým aplikáciám od ich úplných základov.
    
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Vyžadujú sa znalosti práce s počítačom na užívateľskej úrovní -  vedieť písať, vymazávať a kopírovať, otvárať a ukladať súbory, pohybovať sa v priečinkoch, ovládať prácu s internetovým prehliadačom.
    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • Cena počítačového kurzu zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene prezenčných verejných školení je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Sadu neriešených príkladov
   V úvode školenia získavajú účastníci sadu neriešených príkladov v elektornickej podobe, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.
   Táto sada príkladov (prípadových štúdií) absolventom po školení zostáva, môžu sa k nim teda kedykoľvek vrámci svojho samovzdelávania vrátiť. 

   Študijný materiál
   Študijný materiál spoločnosti IVIT nie je súčasťou kurzu.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie v našich učebniach
   (prezenčná výučba): 

   » každému z účastníkov školenia zabezpečíme notebook s externou myšou a klávesnicou, aby mohol pod vedením lektora samostatne pracovať

    
  • firemné počítačové školenie v priestoroch zákazníkov (prezenčná výučba): 
   » disponujeme potrebnou výpočtovou technikou (notebooky & dataprojektor), ktorú v prípade potreby doniesieme k zákazníkom kdekoľvek na Slovensku,     

   » pre zabezpečenie firemných školení u vás vo firme nám tak postačí dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete, ... o ostatné sa už postarajú naši lektori :)

    
  • online školenie pre firmy i jednotlivcov
   » pri online školeniach sa s lektorom spájate štandardne prostredníctvom aplikácie Teams od spol. Microsoft (dohodou sú možné aj iné aplikácie). 

   » účasť na online školení si bežne nevyžaduje žiadnu inštaláciu vo vašom počítači, ... to čo potrebujete, je predovšetkým nikým a ničím nerušené miesto pre Vaše plné sústredenie sa a počítač (notebook) s prístupom na internet (môžete samozrejme používať mikrofón pre komunikáciu s lektorom) a k tomu už iba program, v ktorom sa chcete vzdelávať.  

   » bližšie informácie o možnosti pripojenia sa a priebehu živých online školení zobrazíte tu >>>

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • IT kurz je možné zrealizovať viacerými formami:

   Verejné školenie: 
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Bratislave a v Žiline (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie:   
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme mobilnú počítačovú učebňu... viac info >>>).

   Individuálne školenie:

   » termín a čas výučby, ako aj obsah, rozsah a tiež tempo výučby, plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia (1 lektor / 1 účastník)
    
 • Metódy výučby
  • V prípade skupinových školení (verejné a firemné IT školenia):
   » vedie lektor výučbu prostredníctvom dataprojektora,
   » účastníci pracujú individuálne pod dohľadom lektora,
   » školenia sú praktické, jednotlivé témy sú preberané na množstve prípadových štúdií. 

   Obsah, rozsah, termín a čas realizácie školení sú v prípade:
   » verejných skupinových školení vopred stanovené,
   » uzatvorených firemných školení plne prispôsobené požiadavkám ich účastníkov,
   » individuálnych školení (1 lektor / 1 účastník) plne prispôsobené ich účastníkom.

    
 • Firemné IT kurzy v priestoroch vašej spoločnosti
  • Preferujete školenia šité na mieru potrebám a požiadavkám vašej spoločnosti?

   Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek..

   >>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<

    

contact usprint this
10
10,0%
ZĽAVA
Ušetríte až 25,00 €
225,00 €
270,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

18 h. intenzívny kurz

250,00 €
300,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

18 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

250,00 €
300,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

18 h. individuálny kurz

18 h. uzavretý firemný kurz

ŽIVÉ VEREJNÉ ONLINE ŠKOLENIA

 • online školenie absolvujete z pohodlia domova či kancelárie

 • školenie je interaktívne – lektor obratom zodpovie Vaše otázky


ONLINE KURZ aj INDIVIDUÁLNE 

 • 1 lektor / 1 účastník

 • cena od 45,00 €/vh bez DPH

 • termín a čas a tiež rozsah, obsah a tempo výučby plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia

Porovnanie cien:

HTML 5 a CSS 3 - základy tvorby webov (online)
Last minute225,00 €+ viac
Verejný kurz250,00 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../