logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

PHP - základy

Dvojdňový počítačový kurz PHP – základy je praktickým úvodom do programovania v jazyku PHP, ktorý je jedným z najpoužívanejších programovacích jazykov v súčasnosti, prioritne zameranom na vytváranie dynamických webových stránok a webových aplikácií.

IT kurz pre firmy i jednotlivcov

Forma
realizácie
Termíny
realizácie
2022
Čas
výučby
Rozsah Cena
€/osoba
Akciová cena
€/osoba
NITRA
(prezenčný, verejný)
27. - 28.
október
od 09:00
do 15:00
12 vh
(2 x 6 vh)
174,00 € 147,90 €
►►
           

Ceny sú uvedené s DPH.


Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás a my sa pokúsime prispôsobiť Vaším potrebám a predstavám:
 

Ing. Jaroslav PORUBSKÝ, PhD.  Ing. Marek FÚSKA
• 0902 904 242 • 0905 748 348
• 037 63 13 188 • 037 63 13 188
porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Termíny verejných prezenčných i online školení
  • prezenčné verejné školenia pre firmy i verejnosť:
   ► IT kurzy Tvorby WWW Nitre >>>

   ► IT kurz PHP - základy v Trnave, v Leviciach, v Trenčíne, v Žiline, v Bratislave a v Košiciach >>>


    
  • online kurzy vedené lektorom naživo:
   verejné online kurzy Tvorby webových stránok >>>

    
 • OBSAHOVÁ NÁPLŇ školenia
  • ÚVOD DO PHP
  • účel a využitie jazyka PHP
  • rozdiel medzi PHP a HTML - princípy dynamických stránok
  • čo je to skriptovací jazyk (rozdiel medzi skriptovaním na strane klienta a skriptovaním na strane servera)
    
  • základné vlastnosti jazyka PHP a jeho porovnanie s inými jazykmi
    
  • syntax jazyka PHP
  • prvá aplikácia na výpis textu na obrazovku
  • príkaz EXCHO, formátovanie kódu
  • INŠTALÁCIA A KONFIGURÁCIA V SYSTÉME WINDOWS
  • čo je potrebné pre tvorbu aplikácií v PHP
  • inštalácia PHP a MySQL databázy a popis možných problémov
    
  • otestovanie správnosti inštalácie
  • VLOŽENIE KÓDU PHP DO (X)HTML
  • princíp vkladania skriptu do HTML stránok
  • PREMENNÉ
  • lokálne a globálne premenné
  • názvy premenných a práca s premennými
  • ukladanie hodnôt do premenných
  • vlastné funkcie, vstupné a výstupné premenné
  • platnosť hodnoty premennej
  • POLE
  • čo je to pole a k čomu sa používa
  • indexované a asociatívne pole
  • inicializácia poľa
  • funkcie pre prácu s poľom
  • OPERÁTORY
  • matematické operátory
  • logické operátory (and, or, xor, !, &&, II)
  • logické hodnoty TRUE, FALSE, NEZNÁMA
  • priorita operátorov
  • PODMIENKY
  • čo sú to podmienky a k čomu v PHP slúžia
  • príkazy: if, elseif, else
  • vetvenie programov pomocou príkazov if a switch
  • príkazy AND, OR
  • CYKLY A VETVENIE
  • konštrukcia jazyka
  • vetvenie cyklov
  • príkazy cyklov: FOR, WHILE, DO...WHILE
  • praktické využitie cyklov
  • FUNKCIE V PHP
  • rozdiel medzi procedúrou a funkciou
  • typy funkcií v PHP
  • vlastné a vstavané funkcie
  • vytváranie a volanie užívateľských funkcií
  • vstupné parametre funkcií
  • PRÁCA SO SÚBORMI
  • čítanie zo súboru
  • zápis do súboru
  • príkazy na vloženie zdrojového súboru PHP na určité miesto v inom súbore – include, require
    
  • ostatné funkcie pre prácu so súbormi – kopírovanie, premiestňovanie, mazanie
    
  • PRÁCA S FORMULÁRMI
  • tvorba formulárov v jazyku HTML
  • prvky HTML formulárov (pre užívateľský vstup a odoslanie)
  • metódy odoslania formulára – GET a POST
  • kontrola údajov na strane servera - skripty overovania zadávaných údajov vo formulári
    
  • spracovanie formulára
  • ZÁVER
  • základy práce s databázou MySQL
  • pripojenie MySQL databázy
  • FTP protokol a odborná diskusia s lektorom
  • Cookies
  • spracovateľské sedenia
    
 • Parametre školenia
  • rozsah prezenčného školenia: 2 dni / 12 vh 
   » štandardný čas výučby: od 9:00 do 15:00 hod.
      (vrátane dvoch 15 min. prestávok + 60 min. obed)
   » vh = vyučovacia hodina = 45 min.

    
  • rozsah živého online kurzu vedeného lektorom:
   » pridávame 2 hod. navyše a zdarma 
   » čas výučby je plánovaný individuálne (dopoludnia, popoludní a pod.), uvedený je vždy v detaile kurzu.   

    
  • parametre firemného školenia 
   » miesto, čas, rozsah i obsah školenia - plne prispôsobíme prevádzkovým podmienkam klienta 
    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz PHP - základy tvorby dynamických WWW stránok je určený pre začínajúcich programátorov webových stránok a aplikácií, ktorí s tvorbou webov len začínajú, zároveň sa zaujímajú o možnosť tvorby modernejších dynamických riešení založených na PHP.
    
 • Požadované vstupné vedomosti
  • vyžaduje sa bežná znalosť práce s PC,
  • vyžadujú sa základné znalosti práce s HTML kódom zodpovedajúce obsahu kurzu Tvorba WWW – HTML základy, získané praxou, prípadne absolvovaním daného kurzu,
    
  • výhodou je základná znalosť syntax jazyka SQL (príkazy, select, insert).
    
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • Absolvovaním počítačového kurzu PHP – základy:
   Získate znalosti pre samostatnú tvorbu jednoduchých a často používaných skriptov v PHP a pre spracovanie HTML formulárov pri tvorbe dynamických webových stránok,

   Budete vedieť rozlíšiť rôzne typy údajov a dozviete sa, ako si uľahčiť tvorbu dynamických webových stránok a webových aplikácií využitím bohatých knižníc, ktoré sú k dispozícií,

   Spoznáte základné princípy objektovo orientovaného  programovania, ktoré môžete ďalej využiť a rozvíjať pri ďalších programovacích jazykoch ako Java, C ...

    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • Cena počítačového kurzu zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene prezenčných verejných školení je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Sadu neriešených príkladov
   V úvode školenia získavajú účastníci sadu neriešených príkladov v elektornickej podobe, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.
   Táto sada príkladov (prípadových štúdií) absolventom po školení zostáva, môžu sa k nim teda kedykoľvek vrámci svojho samovzdelávania vrátiť. 

   Študijný materiál
   Študijný materiál nie je súčasťou školenia. 

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie v našich učebniach
   (prezenčná výučba): 

   » každému z účastníkov školenia zabezpečíme notebook s externou myšou a klávesnicou, aby mohol pod vedením lektora samostatne pracovať

    
  • firemné počítačové školenie v priestoroch zákazníkov (prezenčná výučba): 
   » disponujeme potrebnou výpočtovou technikou (notebooky & dataprojektor), ktorú v prípade potreby doniesieme k zákazníkom kdekoľvek na Slovensku,     

   » pre zabezpečenie firemných školení u vás vo firme nám tak postačí dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete, ... o ostatné sa už postarajú naši lektori :)

    
  • online školenie pre firmy i jednotlivcov
   » pri online školeniach sa s lektorom spájate štandardne prostredníctvom aplikácie Teams od spol. Microsoft (dohodou sú možné aj iné aplikácie). 

   » účasť na online školení si bežne nevyžaduje žiadnu inštaláciu vo vašom počítači, ... to čo potrebujete, je predovšetkým nikým a ničím nerušené miesto pre Vaše plné sústredenie sa a počítač (notebook) s prístupom na internet (môžete samozrejme používať mikrofón pre komunikáciu s lektorom) a k tomu už iba program, v ktorom sa chcete vzdelávať.  

   » bližšie informácie o možnosti pripojenia sa a priebehu živých online školení zobrazíte tu >>>

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Kurz je možné zrealizovať viacerými formami:

   Verejné školenie: 
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » realizované pri vopred stanoveneom minimálnom počte účastníkov, ktorí tvoria základ skupiny,,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Trnave, v Leviciach, v Trenčíne, v Žiline, v Bratislave a v Košiciach (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie:   
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v rozsahu, v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám do priestorov vašej spoločnosti kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia vstupným vedomostiam, potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme potrebnú výpoćtovú techniku ... 

   Individuálne školenie:

   » termín a čas výučby, ako aj obsah, rozsah a tiež tempo výučby, plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia (1 lektor / 1 účastník)
    
 • Firemné IT kurzy v priestoroch vašej spoločnosti
  • Preferujete školenia šité na mieru potrebám a požiadavkám vašej spoločnosti?

   Neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií, prípadne spresnenia Vašich požiadaviek..

   >>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<

    

contact usprint this
8
15,0%
ZĽAVA
Ušetríte až 21,75 €
123,25 €
147,90 € s DPH
Cena za jedného účastníka

12 h. intenzívny kurz

145,00 €
174,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

12 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

145,00 €
174,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

12 h. individuálny kurz

12 h. uzavretý firemný kurz

Kurz môžete absolvovať aj individuálne 

 • 1 lektor / 1 účastník
   

 • cena od 40,00 €/vh bez DPH
   

 • termín a čas a tiež rozsah, obsah a tempo výučby plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia
   

 • realizácia u nás v IVITe v Nitre, u Vás vo firme kdekoľvek na Slovensku alebo online

Porovnanie cien:

PHP - základy
Last minute123,25 €+ viac
Verejný kurz145,00 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../