logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Úvod do Power BI

Cieľom kurzu, je zoznámiť účastníkov s prostredím aplikácie Power BI a poskytnúť im teoretické i praktické skúsenosti pri využívaní tejto aplikácie, ktorá slúži pre tvorbu analytického modelu z rôznych dátových zdrojov a prezentácie výstupov vo forme firemných grafických reportov.

Účastníci kurzu sa dozvedia, ako môžu službu Power BI v závislosti od ich zaradenia v projekte alebo v tíme používať, naučia sa vytvárať import údajov zo základných zdrojov (Excel, PDF, databáza) a ako pripraviť údaje k vizualizácií pomocou ich základných transformácii a jednoduchých výpočtov.

IT kurz pre firmy i jednotlivcov

Forma
realizácie
Termíny
realizácie
2024
Čas
výučby
Rozsah Cena
€/osoba
Akciová cena
€/osoba
NITRA
(prezenčný, verejný)
19. - 20.
september
od 08:30
do 15:45
16 vh
(2 x 8 vh)
330,00 € 264,00 €
►►
           

Ceny sú uvedené s DPH.


Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás a my sa pokúsime prispôsobiť Vaším potrebám a predstavám:
 

Ing. Jaroslav PORUBSKÝ, PhD. 
• 0902 904 242
• 037 63 13 188
porubsky@ivit.sk

 • Pre koho je IT kurz určený
  • Kurz Úvod do Power BI je určený pre spracovateľov reportov a tiež pre koncových užívateľov, ktorí pracujú s údajmi a chcú mať základný prehľad o možnostiach aplikácie Power BI, ktorá je veľmi silným nástrojom na prácu s údajmi, prepájanie datasetov z rôznych zdrojov a tvorbu interaktívnych a prehľadných vizuálov a dashboardov. 
    
  • Kurz je rovnako vhodný manažmentu spoločnosti, pre ľudí ktorí vedú tímy a tiež pre všetkých tých, ktorí pracujú s dátami a potrebujú im rozumieť.
    
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • Účastníci tohto kurzu, ktorý je vstupom do technológie Power BI, sa oboznámia s tým, z akých prvkov aplikácia Power BI pozostáva, ako môžu službu Power BI v závislosti od ich zaradenia v projekte alebo v tíme používať, naučia sa vytvárať import údajov zo základných zdrojov (Excel, PDF, databáza), spoznajú ako rýchlo a efektívne vytvárať prepojenia a vzťahy medzi zdrojovými tabuľkami, ako pripraviť údaje k vizualizácií pomocou ich základných transformácii a jednoduchých výpočtov.
  • Zároveň sa oboznámia s postupom tvorby dobre vyzerajúcich reportov z analýzy údajov v Power BI, naučia sa používať a správne upraviť dôležité typy vizuálov, spoznajú princípy filtrovania a ich aplikovateľnosti pre interaktívne reporty.

  • Na pripravených príkladoch sa účastníci kurzu naučia aplikovať funkcionalitu Power BI, analyzovať údaje a vytvoriť si vlastný report, a tiež sa dozvedia ako takto pripravené informácie vypracované v tvare zmysluplných zostáv jednoducho sprístupniť v službe Power BI (zdieľať ich v rámci svojej firmy či na webových stránkach, a tiež pomocou špecifických formátov reportov pre aplikáciu Power BI Mobile na zobrazenie pomocou tabletov a šikovných telefónov).

 • Obsahová náplň školenia
  • PREDSTAVENIE APLIKÁCIE
  • História produktu
  • Čo Power BI poskytuje ?
  • Produkty rodiny Power BI
  • Potrebné znalostí a zručností
  • Inštalácia aplikácie
  • Ovládanie aplikácie
  • ZDROJE ÚDAJOV
  • Pripojenie k rôznym zdrojom údajov
  • Import údajov
  • Kde sú údaje po pripojení ?
  • ZOBRAZENIA PROJEKTU V POWER BI
  • Zobrazenie údajov
  • Zobrazenie vzťahov
  • Zobrazenie vizualizácií
  • TRANSFORMÁCIA ÚDAJOV POMOCOU POWER QUERY
  • Príklady základných úprav
  • Editor použitých krokov
  • Zápis v jazyku M
  • RELAČNÉ VZŤAHY
  • Typy väzby
  • Automaticky vytvorené vzťahy
  • Relačné vzťahy manuálne
  • Relačné vzťahy z databázy
  • Dátové modelovanie
  • JAZYK DAX
  • Vytvorenie vloženého stĺpca
  • M alebo DAX ?
  • Čo umožňuje DAX
  • Výpočet mierky
  • VIZUALIZÁCIA VÝSLEDKOV
  • Reporty
  • Zobrazenie zostavy
  • Panel vizualizácií
  • Základné operácie s vizuálmi
  • Údaje
  • Nastavenie agregačných funkcií
  • VIZUÁL TABUĽKA
  • Matica
  • Karta
  • Karta s riadkami
  • OSTATNÉ TYPY VIZUÁLOV
  • Úprava tabuľky
  • Formátovanie
  • Triedenie 
  • GRAFY
  • Stĺpcový graf
  • Koláčový graf
  • Čiarový graf
  • Graf s hierarchiou
  • DRILOVANIE
  • Vytvorenie hierarchií
  • Podrobnosti (drill down, drill up)
  • FILTROVANIE
  • Význam filtrovania
  • Fázy spracovania a filtrovanie
  • Nástroje filtrovania
  • Panel filtrov
  • Úrovne filtrovania
  • Filtrovanie textov
  • Filtrovanie dátumových údajov
  • Filtrovanie číselných údajov
  • Rýchly filter (vizuál)
  • MAPOVÉ VIZUALIZÁCIE
  • Ako povoliť mapové vizualizácie
  • Typy máp
  • PUBLIKOVANIE VÝSTUPOV
  • Formát súboru .pbix
  • Power BI Service
  • Publikovanie zostavy
  • Pripojenie k službe PBI
  • Prispôsobenie reportu pre PBI Mobile
  • AKTUALIZÁCIA PROJEKTU
  • Aktualizácia údajov
  • Aktualizácia projektu
  • Aktualizácia PBI služby
    
 • Parametre školenia
  • rozsah prezenčného verejného školenia: 2 dni / 16 vh 
   » štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
      (vrátane dvoch 15 min. prestávok + 45 min. obed)
   » vh = vyučovacia hodina = 45 min.

    
  • rozsah živého verejného online kurzu vedeného lektorom:
   » čas výučby je plánovaný individuálne (dopoludnia, popoludní a pod.), uvedený je vždy v detaile kurzu.   

    
  • parametre uzatvoreného firemného školenia: 
   » miesto, čas, rozsah i obsah školenia - plne prispôsobíme prevádzkovým podmienkám a požiadavkám klienta 
    
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Počítačový kurz Úvod do Power BI nie je vhodný pre začiatočníkov. 

   Nie sú vyžadované žiadne predchádzajúce skúsenosti s Power BI, avšak je veľmi vhodné, ak účastník ovláda aplikáciu MS Excel minimálne na mierne pokročilej užívateľskej úrovni, najmä agregačné funkcie a má tiež základné skúsenosti s analýzou údajov pomocou kontingenčných tabuliek.

    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • Cena počítačového kurzu Úvod do Power BI zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene prezenčných verejných školení je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Sadu neriešených príkladov
   V úvode školenia získavajú účastníci sadu neriešených príkladov v elektronickej podobe, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.
   Táto sada príkladov (prípadových štúdií) absolventom po školení zostáva, môžu sa k nim teda kedykoľvek v rámci svojho samovzdelávania vrátiť. 

   Študijný materiál
   Súčasťou počítačového kurzu je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, vypracovaný v slovenskom jazyku.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie v našich učebniach
   (prezenčná výučba): 

   » každému z účastníkov školenia zabezpečíme notebook s externou myšou a klávesnicou, aby mohol pod vedením lektora samostatne pracovať

    
  • firemné počítačové školenie v priestoroch zákazníkov (prezenčná výučba): 
   » disponujeme potrebnou výpočtovou technikou (notebooky & dataprojektor), ktorú v prípade potreby donesieme k zákazníkom kdekoľvek na Slovensku,     

   » pre zabezpečenie firemných školení u vás vo firme nám tak postačí dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete, ... o ostatné sa už postarajú naši lektori :)

    
  • online školenie pre firmy i jednotlivcov
   » pri online školeniach sa s lektorom spájate štandardne prostredníctvom aplikácie Teams od spol. Microsoft (dohodou sú možné aj iné aplikácie). 

   » účasť na online školení si bežne nevyžaduje žiadnu inštaláciu vo vašom počítači, ... to čo potrebujete, je predovšetkým nikým a ničím nerušené miesto pre Vaše plné sústredenie sa a počítač (notebook) s prístupom na internet (môžete samozrejme používať mikrofón pre komunikáciu s lektorom) a k tomu už iba program, v ktorom sa chcete vzdelávať.  

   » bližšie informácie o možnosti pripojenia sa a priebehu živých online školení zobrazíte tu >>>

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Kurz Power Bi je možné zrealizovať viacerými formami:

   Verejné školenie: 
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » realizované pri vopred stanovenom minimálnom počte účastníkov, ktorí tvoria základ skupiny,,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Trnave, v Leviciach, v Trenčíne, v Žiline, v Bratislave a v Košiciach (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie:   
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v rozsahu, v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám do priestorov vašej spoločnosti kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia vstupným vedomostiam, potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme potrebnú výpočtovú techniku ... 

   Individuálne školenie:

   » termín a čas výučby, ako aj obsah, rozsah a tiež tempo výučby, plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia (1 lektor / 1 účastník)
    
 • Súvisiace IT kurzy
  • Moduly pre bežných užívateľov i vývojárov
   kurz  Power BI - transformácia údajov pomocou Power Query a dátové modelovanie

   kurz  Tvorba a zdieľanie jednoduchých reportov v Power BI
   kurz  Tvorba pokročilých reportov v Power BI
   kurz  Power BI - transformácia údajov pomocou Power Query a  dátové modelovanie
   kurz  Tvorba dátového modelu v Power BI pomocou DAX funkcií
   kurz  Zdieľanie a administrácia reportov v Power BI

 • FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti
  • Špecializujeme sa na firemné IT vzdelávanie v nadnárodných i malých spoločnostiach po celom Slovensku.

   Pokiaľ preferujete realizáciu kurzov šitých na mieru potrebám a požiadavkám vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií a spresnenia Vašich požiadaviek...

   >>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
    
contact usprint this
7
20,0%
ZĽAVA
Ušetríte až 55,00 €
220,00 €
264,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. intenzívny kurz

komplentý kurz
v trvaní 16 hodín
časť kurzu
podľa Vašich predstáv
275,00 €
330,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

275,00 €
330,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. individuálny kurz

16 h. uzavretý firemný kurz

Kurz môžete absolvovať aj individuálne 

 • 1 lektor / 1 účastník
   

 • cena od 55,00 €/vh bez DPH
   

 • termín a čas a tiež rozsah, obsah a tempo výučby plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia
   

 • realizácia u nás v IVITe v Nitre, u Vás vo firme kdekoľvek na Slovensku alebo online

Porovnanie cien:

Úvod do Power BI
Last minute220,00 €+ viac
Verejný kurz275,00 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../