logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Word pre pokročilých

Dvojdňový počítačový kurz Word pokročilý oboznámi účastníkov s princípmi pokročilej práce pri tvorbe a spracovaní rozsiahlejších dokumentov, s vytváraním a používaním formulárov, s možnosťami vkladania objektov a dynamických prepojení, s možnosťami zabezpečenia dát vo Worde a tiež s využitím hromadnej korešpondencie.

IT kurz pre firmy i jednotlivcov

Forma
realizácie
Termíny
realizácie
2024
Čas
výučby
Rozsah Cena
€/osoba
Akciová cena
€/osoba
NITRA
(prezenčný, verejný)

27. - 28.
Jún

od 08:30
do 15:45
16 vh
(2 x 8 vh)
240,00 € 204,00 €
►►
           

Ceny sú uvedené s DPH.

Možný je aj skorší termín realizácie tohto verejného školenia, podmienkou je prihlásenie sa minimálne 4 účastníkov, ktorí tvoria základ skupiny. 


Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás a my sa pokúsime prispôsobiť Vaším potrebám a predstavám:
 

Ing. Jaroslav PORUBSKÝ, PhD.  Ing. Marek FÚSKA
• 0902 904 242 • 0905 748 348
• 037 63 13 188 • 037 63 13 188
porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Word pre pokročilých je určený pre skúsenejších užívateľov textového editora Microsoft Word, ktorí sa chcú naučiť naplno využívať jeho možnosti a vedieť vytvárať a spravovať rozsiahle dokumenty na profesionálnej úrovni.
    
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • na počítačovom kurze Word pre pokročilých sa:

   » oboznámite s princípmi pokročilej práce pri tvorbe
      a spracovaní rozsiahlých dokumentov
   » naučíte sa vytvárať a používať formuláre
   » naučíte sa do dokumentu vkladať rôzne objekty a dynamické
      prepojenia
   » budete vedieť zabezpečiť dáta vo Worde na rôznych
      úrovniach
   » spoznáte princípy práce s hromadnou korešpondenciou
    
 • Obsah kurzu
  • ŠTÝLY
  • Ako zrýchliť a zjednodušiť formátovanie rozsiahlych dokumentov využitím štýlov
    
  • Použitie rozšírenej ponuky štýlov pre odsek a znak
  • Zobrazenie štruktúry dokumentu
  • Zmena vlastností štýlov pre odsek a znak
  • Tvorba vlastných štýlov
  • Výber všetkých výskytov štýlu v texte
  • Automatická aktualizácia štýlov
  • Automatické nahradenie jedného štýlu iným
  • Nastavenie automatického zalamovania textu pomocou štýlov
  • Princípy dedičnosti vlastností štýlov
  • Zrýchlenie práce so štýlmi nastavením klávesových skratiek
  • VKLADANIE ODKAZOV
  • Vkladanie poznámok pod čiarou a koncových poznámok do textu
  • Vkladanie popisov a automatického číslovania vkladaných objektov do textu (obrázky, tabuľky, grafy a pod.)
    
  • Automatická aktualizácia údajov v texte pomocou krížových odkazov
    
  • Tvorba registra pojmov s automatickým odkazom na príslušné stránky
    
  • Automatické vytvorenie obsahu dokumentu
  • Automatické vytvorenie zoznamu vložených objektov (obrázky, tabuľky, grafy a pod.) s odkazom na príslušné stránky
    
  • VKLADANIE OBJEKTOV
  • Vkladanie, použitie a úprava komentárov
  • Práca s automatickým textom
  • Vloženie polí pre dátum a čas s automatickou aktualizáciou
  • Sprehľadnenie navigácie v dokumente pomocou záložiek
  • Vkladanie obsahu súborov do iných súborov
  • Ako vložiť zvuk, videoklip a ďalšie objekty do textu a možnosti ich použitia
    
  • Vkladanie hypertextových odkazov
  • TVORBA ROZSIAHLYCH DOKUMENTOV
  • Princípy a pravidlá návrhu a správy rozsiahlych dokumentov
  • Praktické využitie zobrazenia osnovy dokumentu pre návrh štruktúry
    
  • Rýchle presúvanie blokov textu pomocou osnovy
  • Zmena úrovní štýlov textu v osnove
  • Zobrazenie len vybraných úrovní štýlov textu
  • Zobrazovanie a skrývanie detailov v osnove
  • Využitie možnosti rozdeľovania dokumentov pre zrýchlenie práce s množstvom textu
    
  • Tvorba hlavného a vnorených dokumentov
  • Vzájomné previazanie vnorených dokumentov s hlavným dokumentom
    
  • Jednotná správa a aktualizácia štýlov v hlavnom a vnorených dokumentoch
    
  • Automatická tvorba obsahu hlavného aj vnorených dokumentov
  • DYNAMICKÉ PREPOJENIA
  • Ako si ušetriť čas pri práci s údajmi a miesto na počítači použitím dynamických prepojení
    
  • Vkladanie dynamických prepojení z Wordu do Wordu
  • Vkladanie dynamických prepojení z iných aplikácií do Wordu a naopak
    
  • Organizácia a správa dynamických prepojení
  • SEKCIE A FORMULÁRE
  • Sekcie, ich význam a použitie
  • Tvorba sekcií v dokumente
  • Nastavenie rôzneho obsahu hlavičky a päty pre jednotlivé sekcie dokumentu
    
  • Zmena globálnych vlastností dokumentu pre vybrané sekcie – veľkosť stránky, orientácia, okraje a pod.
    
  • Využitie sekcií pre ochranu dokumentov
  • Využitie sekcií pre prácu s formulármi
  • Ako zjednodušiť zadávanie vstupných údajov pomocou formulárov
    
  • Na čo treba dávať pozor pri tlačení formulárov
  • OCHRANA DOKUMENTOV
  • Možnosti zabezpečenia údajov v prostredí Wordu
  • Bezpečnosť na úrovni súboru – nastavenie prístupového hesla, odporúčanie na čítanie, automatická záloha súborov, ochrana osobných údajov
    
  • Zabezpečenie dokumentu pred neoprávnenými zmenami
  • Zabezpečenie ochrany pred makrovírusmi
  • Bezpečnosť na úrovni sekcií
  • Obmedzenia formátovania a úprav dokumentu
  • Definovanie výnimiek zabezpečenia
  • REVÍZIA DOKUMENTOV
  • Použitie nástroja Sledovanie zmeny pre korekcie a pripomienkovanie obsahu dokumentov
    
  • Aktivovanie režimu sledovania zmien
  • Zobrazenie návrhu opráv v dokumente
  • Rýchle vyhľadávanie opráv
  • Prijatie a odmietnutie navrhovaných zmien
  • Použitie tably revízií dokumentov
  • PRÁCA S POLIAMI
  • Automatizácia úloh v dokumentoch použitím polí
  • Vkladanie rôznych typov polí a ukážky ich praktického využitia
  • Zmena zobrazenia polí (obsah, kód)
  • Aktualizácia hodnôt polí
 • Parametre školenia
  • rozsah prezenčného školenia: 2 dni / 16 vh 
   » štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
      (vrátane dvoch 15 min. prestávok + 45 min. obed)
   » vh = vyučovacia hodina = 45 min.

    
  • rozsah živého online kurzu vedeného lektorom:
   » čas výučby je plánovaný individuálne (dopoludnia, popoludní a pod.), uvedený je vždy v detaile kurzu.   

    
  • parametre firemného školenia 
   » miesto, čas, rozsah i obsah školenia - plne prispôsobíme prevádzkovým podmienkam klienta 
    
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Požadované sú znalosti na stredne pokročilej úrovni práce s programom MS Word (na úrovni tém počítačového kurzu Word – mierne pokročilý, prípadne porovnateľné znalosti získané praxou).
    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • Cena kurzu zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene prezenčných verejných školení je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Sadu neriešených príkladov
   V úvode školenia získavajú účastníci sadu neriešených príkladov v elektornickej podobe, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.
   Táto sada príkladov (prípadových štúdií) absolventom po školení zostáva, môžu sa k nim teda kedykoľvek vrámci svojho samovzdelávania vrátiť. 

   Študijný materiál
   Súčasťou počítačového kurzu je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, vypracovaný v slovenskom jazyku.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie v našich učebniach
   (prezenčná výučba): 

   » každému z účastníkov školenia zabezpečíme notebook s externou myšou a klávesnicou, aby mohol pod vedením lektora samostatne pracovať

    
  • firemné počítačové školenie v priestoroch zákazníkov (prezenčná výučba): 
   » disponujeme potrebnou výpočtovou technikou (notebooky & dataprojektor), ktorú v prípade potreby doniesieme k zákazníkom kdekoľvek na Slovensku,     

   » pre zabezpečenie firemných školení u vás vo firme nám tak postačí dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete, ... o ostatné sa už postarajú naši lektori :)

    
  • online školenie pre firmy i jednotlivcov
   » pri online školeniach sa s lektorom spájate štandardne prostredníctvom aplikácie Teams od spol. Microsoft (dohodou sú možné aj iné aplikácie). 

   » účasť na online školení si bežne nevyžaduje žiadnu inštaláciu vo vašom počítači, ... to čo potrebujete, je predovšetkým nikým a ničím nerušené miesto pre Vaše plné sústredenie sa a počítač (notebook) s prístupom na internet (môžete samozrejme používať mikrofón pre komunikáciu s lektorom) a k tomu už iba program, v ktorom sa chcete vzdelávať (napr. Excel, Word a pod.).  

   » bližšie informácie o možnosti pripojenia sa a priebehu živých online školení zobrazíte tu >>>

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Kurz Word je možné zrealizovať viacerými formami:

   Verejné školenie: 
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » realizované pri vopred stanoveneom minimálnom počte účastníkov, ktorí tvoria základ skupiny,,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Trnave, v Leviciach, v Trenčíne, v Žiline, v Bratislave a v Košiciach (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie:   
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v rozsahu, v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám do priestorov vašej spoločnosti kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia vstupným vedomostiam, potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme potrebnú výpoćtovú techniku ... 

   Individuálne školenie:

   » termín a čas výučby, ako aj obsah, rozsah a tiež tempo výučby, plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia (1 lektor / 1 účastník)
    
 • FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti
  • Špecializujeme sa na firemné IT vzdelávanie v nadnárodných i malých spoločnostiach po celom Slovensku.

   Pokiaľ preferujete realizáciu kurzov šitých na mieru potrebám a požiadavkám vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií a spresnenia Vašich požiadaviek...

   >>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
    
contact usprint this
8
15,0%
ZĽAVA
Ušetríte až 30,00 €
170,00 €
204,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. intenzívny kurz

200,00 €
240,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

200,00 €
240,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

16 h. individuálny kurz

16 h. uzavretý firemný kurz

Kurz môžete absolvovať aj individuálne 

 • 1 lektor / 1 účastník
   

 • cena od 40,00 €/vh bez DPH
   

 • termín a čas a tiež rozsah, obsah a tempo výučby plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia
   

 • realizácia u nás v IVITe v Nitre, u Vás vo firme kdekoľvek na Slovensku alebo online

Porovnanie cien:

Word pre pokročilých
Last minute170,00 €+ viac
Verejný kurz200,00 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../