logo
Naši
partneri:  
Microsoft Partner Network Naši
klienti:  
DHL Danfoss Embraco Matador Osram Dalkia Slovenská sporiteľňa

           

Word - základy

Počítačový kurz Word - základy oboznámi účastníkov s programom Word, aktuálne najrozšírenejším textovým editorom na svete, zároveň ich oboznámi so základnými nástrojmi tohto programu a ich ovládaním pre zvládnutie bežných úkonov každodennej práce.

IT kurz pre firmy i jednotlivcov

Forma
realizácie
Termíny
realizácie
2022
Čas
výučby
Rozsah Cena
€/osoba
Akciová cena
€/osoba
NITRA
(prezenčný, verejný)
podľa
záujmu
od 08:30
do 15:45
8 vh
(1 x 8 vh)
96,00 € -
           

Ceny sú uvedené s DPH.


Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás a my sa pokúsime prispôsobiť Vaším potrebám a predstavám:
 

Ing. Jaroslav PORUBSKÝ, PhD.  Ing. Marek FÚSKA
• 0902 904 242 • 0905 748 348
• 037 63 13 188 • 037 63 13 188
porubsky@ivit.sk fuska@ivit.sk

 • Termíny verejných prezenčných i online školení
  • prezenčné verejné školenia pre firmy i verejnosť:
   ► IT kurzy MS Word Nitre >>>

   ► IT kurz Word - základy v Trnave, v Leviciach, v Trenčíne, v Žiline, v Bratislave a v Košiciach >>>


    
  • online kurzy vedené lektorom naživo:
   verejné online kurzy MS Word >>>

    
 • OBSAHOVÁ NÁPLŇ školenia
  • POPIS PROSTREDIA APLIKÁCIE MICROSOFT WORD
  • Ako bezpečne a rýchlo otvárať a ukladať súbory
  • Vytváranie nových súborov
  • Popis pracovného prostredia
  • Prepínanie sa medzi otvorenými dokumentmi
  • Možnosti prispôsobenia si pracovného prostredia
  • Používanie nástroja Lupa
  • ZÁKLADNÁ PRÁCA S TEXTOM VO WORDE
  • Ako vkladať do textu špeciálne znaky a symboly
  • Výber textu – znak, slovo, riadok, veta, odsek, celý text a nesúvislý výber
    
  • Úpravy napísaného textu – editovanie textu, mazanie textu
  • Krok späť
  • Možnosti kopírovania a presúvania textu v rámci dokumentu aj do iných dokumentov
    
  • FORMÁTOVANIE PÍSMA A ODSEKU
  • Vzhľad textu – veľkosť písma, typ písma, rez písma, farba písma
  • Zvýrazňovanie textu
  • Použitie horných a dolných indexov
  • Kopírovanie a vymazávanie formátov
  • Použitie odsekov
  • Nastavenie zarovnania textu
  • Zmena riadkovania odsekov
  • Použitie orámovania na text a odseky
  • Použitie nástroja Pravítko
  • Použitie automatických odrážok a číslovania na text
  • FORMÁTOVANIE STRANY
  • Ako nastaviť stránky dokumentov
  • Nastavenie veľkosti papiera, orientácia
  • Definovanie okrajov dokumentu
  • Automatické číslovanie strán
  • Hlavičky a päty v dokumentoch
  • Tvorba firemného hlavičkového papiera
  • TABUĽKY
  • Tvorba jednoduchej tabuľky
  • Spôsoby vkladania dát do tabuliek
  • Pridávanie a odstraňovanie riadkov a stĺpcov
  • Zmena šírky stĺpcov a výšky riadkov
  • Nastavenie orámovania tabuliek
  • Zmena farby pozadia v tabuľkách
  • UKÁŽKA PRED TLAČOU A TLAČ
  • Ako pripraviť dokument na vytlačenie
  • Použitie ukážky pred tlačou
  • Nastavenie parametrov tlače – rozsah tlače, počet kópií, zoradenie kópií, počet strán na hárok
    
 • Parametre školenia
  • rozsah prezenčného školenia: 1 deň / 8 vh 
   » štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
      (vrátane dvoch 15 min. prestávok + 45 min. obed)
   » vh = vyučovacia hodina = 45 min.

    
  • rozsah živého online kurzu vedeného lektorom:
   » pridávame 1 hod. navyše a zdarma 
   » čas výučby je plánovaný individuálne (dopoludnia, popoludní a pod.), uvedený je vždy v detaile kurzu.   

    
  • parametre firemného školenia 
   » miesto, čas, rozsah i obsah školenia - plne prispôsobíme prevádzkovým podmienkam klienta 
    
 • Čo Vás na kurze naučíme
  • Účastníci počítačového kurzu MS Word - základy sa naučia:

   * vkladať texty (veľké i malé písmená, používať diakritiku, vkladať špeciálne symboly, t.j. prehlasované písmená a pod.),
   * formátovať (prispôsobovať) napísaný text,
   * odstrániť nežiadúci text (niekoľko znakov, riadok i celé odseky),
   * rýchlo a efektívne sa vo vytvorenom texte pohybovať, kopírovať a presúvať ho v rámci dokumentu.

    
  • Účastníci školenia Word - základy sa rovnako dozvedia:

   * ako vytvoriť tabuľku a jednoducho si ju vyplniť a prispôsobiť
   * ako pracovať s už vytvoreným dokumentom a tiež vytvoriť si nový dokument a uložiť si ho pod vhodným názvom na konkrétne miesto v počítači, príp. na USB kľúč a pod.
   * ako si dokument programu Word pripraviť na tlač.

    
 • Pre koho je IT kurz určený
  • IT kurz Word - základy je určený pre všetkých, ktorí majú záujem oboznámiť sa s prostredím a základnými nástrojmi najrozšírenejšieho textového programu a zároveň tak získať kvalitný základ pre jeho využívanie aj v prípadnej každodennej praxi.
    
 • Požadované vstupné vedomosti
  • Požadované sú základné počítačové znalosti – zapnúť, vypnúť počítač, vedieť používať myš, a pod..
    
 • Čo zahŕňa cena kurzu
  • Cena kurzu zahŕňa:

   Občerstvenie
   V cene prezenčných verejných školení je zahrnuté občerstvenie pre účastníkov (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie).

   Certifikát
   Absolventi školenia získajú osvedčenie o jeho absolvovaní.
   Osvedčenie je potvrdením absolvovania tohto počítačového školenia v plnom rozsahu a je vydané spoločnosťou
   IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

   Sadu neriešených príkladov
   V úvode školenia získavajú účastníci sadu neriešených príkladov v elektornickej podobe, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.
   Táto sada príkladov (prípadových štúdií) absolventom po školení zostáva, môžu sa k nim teda kedykoľvek vrámci svojho samovzdelávania vrátiť. 

   Študijný materiál
   Súčasťou počítačového kurzu je tiež študijný materiál spoločnosti IVIT, vypracovaný v slovenskom jazyku.

    
 • Technické zabezpečenie školenia
  • verejné (otvorené) školenie v našich učebniach
   (prezenčná výučba): 

   » každému z účastníkov školenia zabezpečíme notebook s externou myšou a klávesnicou, aby mohol pod vedením lektora samostatne pracovať

    
  • firemné počítačové školenie v priestoroch zákazníkov (prezenčná výučba): 
   » disponujeme potrebnou výpočtovou technikou (notebooky & dataprojektor), ktorú v prípade potreby doniesieme k zákazníkom kdekoľvek na Slovensku,     

   » pre zabezpečenie firemných školení u vás vo firme nám tak postačí dostatočne veľká školiaca miestnosť (zasadačka) vybavená stolmi a stoličkami, s možnosťou pripojenia do el. siete, ... o ostatné sa už postarajú naši lektori :)

    
  • online školenie pre firmy i jednotlivcov
   » pri online školeniach sa s lektorom spájate štandardne prostredníctvom aplikácie Teams od spol. Microsoft (dohodou sú možné aj iné aplikácie). 

   » účasť na online školení si bežne nevyžaduje žiadnu inštaláciu vo vašom počítači, ... to čo potrebujete, je predovšetkým nikým a ničím nerušené miesto pre Vaše plné sústredenie sa a počítač (notebook) s prístupom na internet (môžete samozrejme používať mikrofón pre komunikáciu s lektorom) a k tomu už iba program, v ktorom sa chcete vzdelávať (napr. Excel, Word a pod.).  

   » bližšie informácie o možnosti pripojenia sa a priebehu živých online školení zobrazíte tu >>>

    
 • Možné formy realizácie školenia
  • Kurz je možné zrealizovať viacerými formami:

   Verejné školenie: 
   » vo vopred stanovenom termíne a čase,
   » realizované pri vopred stanoveneom minimálnom počte účastníkov, ktorí tvoria základ skupiny,,
   » s realizáciou v školiacich priestoroch dodávateľa v Nitre,
   príp. v prenajatých školiacich priestoroch našich partnerov v Trnave, v Leviciach, v Trenčíne, v Žiline, v Bratislave a v Košiciach (viac info >>>).

   Uzavreté firemné školenie:   
   » v priestoroch firemných zákazníkov,
   » v rozsahu, v termíne a čase vzájomnou dohodou,
   » prídeme k Vám do priestorov vašej spoločnosti kdekoľvek v rámci Slovenska,
   » prispôsobíme školenia vstupným vedomostiam, potrebám a požiadavkám účastníkov,
   » zabezpečíme potrebnú výpoćtovú techniku ... 

   Individuálne školenie:

   » termín a čas výučby, ako aj obsah, rozsah a tiež tempo výučby, plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia (1 lektor / 1 účastník)
    
 • FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti
  • Špecializujeme sa na firemné IT vzdelávanie v nadnárodných i malých spoločnostiach po celom Slovensku.

   Pokiaľ preferujete realizáciu kurzov šitých na mieru potrebám a požiadavkám vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať ohľadom vyžiadania si ďalších informácií a spresnenia Vašich požiadaviek...

   >>> r ý c h l y   k o n t a k t <<<
    
contact usprint this
8
0,0%
ZĽAVA
Ušetríte až 0,00 €
80,00 €
96,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. intenzívny kurz

80,00 €
96,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. intenzívny kurz

0,00 €
0,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

Intenzívny kurz

80,00 €
96,00 € s DPH
Cena za jedného účastníka

8 h. individuálny kurz

8 h. uzavretý firemný kurz

Kurz môžete absolvovať aj individuálne 

 • 1 lektor / 1 účastník
   

 • cena od 25,00 €/vh bez DPH
   

 • termín a čas a tiež rozsah, obsah a tempo výučby plne prispôsobíme Vám, ako jedinému účastníkovi školenia
   

 • realizácia u nás v IVITe v Nitre, u Vás vo firme kdekoľvek na Slovensku alebo online

Porovnanie cien:

Word - základy
Last minute80,00 €+ viac
Verejný kurz80,00 €+ viac
Uzavretý firemný kurzCena na požiadanie+ viac

First minute kurzy

Plánujte si svoje
IT vzdelávanie s predstihom
a získajte výrazné zľavy
na vybrané IT školenia

viac

Riešenia pre Vás

Aktuálne riešenie pre účtovníkov - generovanie xml formátu pre účely kontrolných výkazov pre finančnú správu.

viac

kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií?

viac

verejné IT kurzy

Verejné počítačové kurzy
v Nitre, v Bratislave, 
v Žiline a v Košiciach, info o ich termínoch, cenách a akciách pre 1. polrok 2020

viac

close

Prihlásenie

Pre prihlásenie zadajte Vaše prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácií. Ak ste zabudli heslo kliknite na obnovenie hesla.

Obnova heslaRegistrácia
Zobraziť heslo
Zapamätať
close

Odber newslettra

Zadajte nasledovné údaje a odoberajte zdarma Newsletter s aktuálnymi termínmi školení, typmi, trikmi a článkami z oblasti IT.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
./
../../